Så här skiljer du dig i Frankrike

Skilsmässa som inte har några internationella element regleras genom nationell lagstiftning, d.v.s. fransk lagstiftning. Det betyder att makar endast är sammanlänkade av ett land.

Skilsmässan i Frankrike baseras på republikens konstitution och civilrätt. Flera lägen för skilsmässa i Frankrike regleras av Bok VI i civilrätten. Makar kan besluta att skilja sig genom gemensam överenskommelse och samtycke. De kan begära skilsmässa om äktenskapet bryter samman. Den tredje vägen är när en äktenskapslänk inte existerar, t.ex. när en person har saknats under lång tid och det kan bevisas. Det sista läget är p.g.a. fel av endera parten.

Skilsmässoförfarandet har två lägen och regleras av Lagen om civila förfaranden. När en skilsmässa sker genom gemensamt samtycke tar det normalt inte längre en ett halvår. Makar kan anlita advokater. Det är nödvändigt att skriva under en överenskommelse om skilsmässa mellan två makar; för att punkt för punkt reglera ärenden angående underhåll, barn, pensioner, och fastigheter om det finns några. I praktiken krävs att en domare sammanträffar med var och en av makarna för att verifiera att deras vilja är äkta, medveten, genom fri vilja och utan tryck.

När en skilsmässa begärs i de tre andra fallen är det obligatoriskt att medverka vid två förhör. Makarna kan gå till Tribunal de Grande Instance där familjen är bosatt, men även rätten kan besluta om sådan plats. Förhören avser att överblicka prioriteringsärenden som måste beslutas, speciellt när makar har barn.

Kan jag skiljas i Sverige?

Många gånger kan ni skiljas i Sverige även om ni gift er utomlands. I så fall gäller er skilsmässa i Sverige oavsett om ni fortfarande är registrerade som gifta utomlands. Kontakta en jurist för att se om ni kan skiljas i Sverige.

När ni fått er dom på skilsmässa i Sverige så godtar många andra länder den svenska domen på skilsmässa och det räcker att ni visar upp domen i utlandet för att bli registrerade som skilda där också.

www.SkilsmässaOnline.se är Sveriges största juristbyrå för skilsmässor och har ett paket kallat "Utlandspaketet" som är till för liknande fall. Fast pris och ni kan beställa det online. Visar det sig att ni inte kan skiljas i Sverige så kostar det er ingenting.


Var den här artikeln hjälpsam? Betygsätt det!
Nuvarande omdöme: 2.0

Rekommendera skilsmässa.se?

Vi har ett "ä" i vår webbadress. Därför kan det vara lite knepigt att länka hit. Men bara kopiera adressen nedan, så blir det rätt!