Checklista för skilsmässa

Enklare än man tror att skiljas åt

När ett par väljer att gå skilda vägar finns det mycket att tänka på. Själva processen att ansöka om skilsmässa kan kännas väldigt betungande.

De regler som gäller för skilsmässa finns i 5 kap äktenskapsbalken (ÄktB). Vill den ena inte avsluta ett äktenskap måste man vänta i sex månader innan skilsmässan blir giltig. Detta kallas för betänketid. Är man överens om att skilsmässa är det man vill, behövs ingen betänketid. Förutom om man har hemmavarande barn under 16 år, 5 kap 1§ ÄktB. Är man överens behöver makarna inte heller ange någon grund till varför de ansöker om äktenskapsskillnad.

Betänketid när man har hemmavarande barn

Har man hemmavarande barn eller är oense om att gå skilda vägar, gäller en betänketid på sex månader, 5 kap 2§ ÄktB. När betänketiden löpt ut, ska en av makarna yrka på äktenskapsskillnad för att dom ska kunna meddelas. Gör man ingenting går inte skilsmässan igenom automatiskt. Ett yrkande om skilsmässa måste framställas inom ett år från det att betänketiden börjar. Framställs inget yrkande, faller målet om äktenskapsskillnad och man måste börja om från början igen om man ändrar sig.

Ett undantag till kravet om betänketid är om makarna levt åtskilda i minst två år, i en sådan situation behövs ingen betänketid enligt 5 kap 4§ ÄktB. Även i 5 kap 5§ finns en del undantag till betänketid, såsom att äktenskapet ingåtts genom tvång eller att makarna är syskon. Äktenskapet anses upplöst när dom om skilsmässa vinner laga kraft.

För att underlätta för sig själv och känna sig säker på att allt går rätt till vid äktenskapsskillnad är det bäst att anlita en jurist för att få rätt hjälp.


Var den här artikeln hjälpsam? Betygsätt det!
Nuvarande omdöme: 0

Rekommendera skilsmässa.se?

Vi har ett "ä" i vår webbadress. Därför kan det vara lite knepigt att länka hit. Men bara kopiera adressen nedan, så blir det rätt!