Så här fungerar bodelning vid skilsmässa

Bodelningen vid skilsmässa

Bodelningen är den del av skilsmässoprocessen där man delar upp sina tillgångar och skulder. Enligt 9 kap. 4 § äktenskapsbalken (ÄktB) ska bodelning ske när äktenskapet har upplösts, d.v.s. efter skilsmässan. Vill ni att bodelningen ska ske under skilsmässan kan dock någon av er begära detta. Äktenskapsbalken i sin helhet hittar ni här.

Det första ni ska göra är att reda ut vad ni har för tillgångar och skulder, d.v.s. göra en beräkning av era delar i boet. I bodelningen ingår enligt 10 kap. 1 § ÄktB all egendom som är giftorättsgods, som tillhör er båda. Kläder och andra saker som uteslutande är för personligt bruk får i skälig omfattning tas undan, se 10 kap. 2 § ÄktB. Innan värdet av tillgångarna läggs samman och fördelas lika mellan er får ni räkna av era egna skulder på ert giftorättsgods, 11 kap. 2 § första stycket och 3 § ÄktB. Skulderna som åsyftas är de som fanns när talan om skilsmässa väcktes vilket regleras i 9 kap. 2 § ÄktB.

Ett exempel för att illustrera

Har tillgångar till ett värde på 500 kr. Har tillgångar till ett värde på 200 kr.

Har skulder på 100 kr som räknas bort. Har skulder på 300 kr som räknas bort. Kvar finns 400 kr. Kvar finns 0 kr.

Giftorättsgodset för makarna att dela på blir 400 kr vilket blir 200 kr vardera. Make 1 ska därför ge 200 kr till make 2. Ovan ser ni att make 2 har mer skulder än vad dennes tillgångar täcker. Detta innebär endast att make 2 har 0 kr att bidra med i bodelningen och påverkar inte make 1 på något annat vis. Skulder ingår inte i bodelningen utan det får vardera maken stå för själva med sin del av giftorättsgodset. Självklart medför detta i praktiken att make 2 får avstå mer av sina tillgångar men övertar som nämnts inte några skulder. Se 1 kap. 3 § ÄktB angående skulder.

Värdeöverföringen mellan er sker sedan genom en så kallad lottläggning vilket innebär att det ska avgöras vem av er som får vad. Enligt 11 kap. 7 § ÄktB har varje make rätt att få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar. I exemplet ovan är det make 1 som kommer att få välja den egendom som denne vill avstå till make 2 för att det ska överensstämma med andelsberäkningen. Det kan även gå bra att make 1 ersätter make 2 med pengar, se 11 kap. 9 § ÄktB.


Var den här artikeln hjälpsam? Betygsätt det!
Nuvarande omdöme: 5.0

Rekommendera skilsmässa.se?

Vi har ett "ä" i vår webbadress. Därför kan det vara lite knepigt att länka hit. Men bara kopiera adressen nedan, så blir det rätt!