Skilsmässa och betänketid när man har barn

Om man har barn under 16 år måste man som huvudregel ha en betänketid om sex månader innan man kan skilja sig. När man ska skilja sig ansöker man om så kallad äktenskapsskillnad hos tingsrätten som sedan meddelar dom om att äktenskapet är upplöst. Äktenskapsskillnad är det juridiska namnet för skilsmässa. I vissa fall kan man skiljas direkt. I andra fall måste man ha en vänta i sex månader innan skilsmässan kan gå igenom. Detta är inte något som är frivilligt utan det måste finnas om det står så i lag. Regler om äktenskapsskillnad finns kap. 5 i Äktenskapsbalken. Om båda makar är överens om att skiljas är huvudregeln att de efter gemensam ansökan inte behöver vänta. Från denna huvudregel finns det dock ett antal undantag då regeln om sex månader gäller. Ett av dessa undantag gäller just när man har barn.

Barn under 16 år innebär betänketid

Om man har barn under 16 år måste man vänta som lägst sex månader. Det måste inte vara gemensamma barn. Det krävs alltså inte att barnet eller barnen ska vara båda makarnas barn för att detta undantag ska gälla. Det kan därför vara så att betänketiden gäller om du har ett barn under 16 år som du har sedan ett tidigare äktenskap. Om det finns barn som är 16 år eller äldre finns det dock ingen regel om extra tid, då kan man skiljas direkt så länge man är överens om att skiljas.

Det finns dock även ett undantag som gäller trots att någon av makarna har barn under 16 år. Om ni har bott isär i mer än två år kan ni få skilja er direkt (även om ni har barn under 16 år eller inte är överens om att skiljas). I dessa fall ska ett så kallat särlevnadsintyg undertecknat av två personer skickas in till domstolen. I de fall då det finns en betänketid är det viktigt att komma ihåg att man måste fullfölja sin ansökan om äktenskapsskillnad när sex månader passerat för att skilsmässan ska gå igenom. Efter tidens slut skiljs man alltså inte automatiskt utan man måste meddela tingsrätten att man fortfarande vill skiljas.


Var den här artikeln hjälpsam? Betygsätt det!
Nuvarande omdöme: 0

Rekommendera skilsmässa.se?

Vi har ett "ä" i vår webbadress. Därför kan det vara lite knepigt att länka hit. Men bara kopiera adressen nedan, så blir det rätt!