Allt om betänketid vid skilsmässa - detta gäller!

När man ska skilja sig ansöker man om så kallad äktenskapsskillnad hos tingsrätten som sedan meddelar dom om att äktenskapet är upplöst. Äktenskapsskillnad är det juridiska namnet för skilsmässa. I vissa fall kan man skiljas direkt. I andra fall måste man ha en betänketid på sex månader innan skilsmässan kan gå igenom. Detta är inte något som är frivilligt utan det måste finnas i de fall det står i lagen. Regler om äktenskapsskillnad finns kap. 5 i Äktenskapsbalken. Om båda makar är överens om att skiljas är huvudregeln att de efter gemensam ansökan inte behöver vänta. Från denna huvudregel finns det dock ett antal undantag då betänketiden på sex månader gäller.

 

 

Situationer då betänketiden gäller

 

Huvudregeln är som nämnt att man kan skiljas direkt. Vilka är då undantagen? Betänketid gäller om någon av makarna vill ha det eller om det bara är den ena som vill skiljas. Om någon av makarna har barn under 16 år som de bor tillsammans med gäller också att man måste vänta i sex månader. I dessa fall spelar det inte någon roll om barnet eller barnen är gemensamma eller om det bara är den ena makens barn. Det spelar heller ingen roll om man överens om att man vill skiljas, betänketiden gäller ändå. Om barnen är 16 år eller äldre finns dock inget hinder mot att skiljas direkt. Det finns även ett slags undantag från undantaget som innebär att man trots allt inte behöver vänta den här extra tiden. Om man nämligen inte har levt ihop de senaste två åren försvinner kravet helt. Oavsett om man är överens eller inte, eller om man har barn under 16, så kan skilsmässan alltså gå igenom direkt utan väntetid. I dessa situationer ska man skicka in ett särlevnadsintyg till tingsrätten som undertecknats av två personer. I de fall då det finns en betänketid är det viktigt att komma ihåg att man måste fullfölja sin ansökan om äktenskapsskillnad när sex månader passerat för att skilsmässan ska gå igenom. Efter periodens slut skiljs man alltså inte automatiskt utan man måste meddela tingsrätten att man fortfarande vill skiljas.


Var den här artikeln hjälpsam? Betygsätt det!
Nuvarande omdöme: 4.64

Rekommendera skilsmässa.se?

Vi har ett "ä" i vår webbadress. Därför kan det vara lite knepigt att länka hit. Men bara kopiera adressen nedan, så blir det rätt!