Så här skiljer du dig

Skilsmässa i praktiken

Om du vill skiljas ska du ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som din kommun tillhör. Du ska upprätta en gemensam ansökan om skilsmässa eller en stämningsansökan. Denna ska tillsammans med ett personbevis för skilsmässa samt ev. en del andra handlingar skickas till din tingsrätt.

Om du har barn under 16 år eller om bara en av er vill skiljas kommer ni få betänketid på minst 6 månader efter det att tingsrätten tagit emot er ansökan om skilsmässa. Under betänketiden är ni fortfarande gifta med varandra. Men det finns vissa undantag från denna regel. Hör med jurist.

I er ansökan ska bl.a. frågor kring vårdnad och kvarsittningsrätt tas upp. Blir ni tilldelade betänketid så måste ni efter sex månader skicka in en fullföljdsansökan. Görs inte detta så förblir ni gifta.

Glöm inte att betala in ansökningsavgiften på 900 kronor till din tingsrätts PlusGirokonto. Ange båda makarnas namn, personnummer, adress och telefonnummer samt att det gäller äktenskapsskillnad.

Vem kan hjälpa dig att skiljas?

Skilsmässa Online

Det finns en hemsida på internet www.SkilsmassaOnline.se där du på ett enkelt sätt kan skiljas online. Fyll i dina uppgifter på deras hemsida så ordnar de med din skilsmässa direkt. De har ett fast pris på skilsmässor och har hjälpt folk att skiljas online sedan år 2003. Det är nog det lättaste och smidigaste sättet att skiljas på idag.

Allt går snabbt och enkelt. Ni slipper dyra timtaxor och långa väntetider. Rekommenderas.

Advokater

Du kan även kontakta en advokatbyrå. Detta är bäst om ni bråkar om vårdnad av barn och ägodelar för då kommer ni behöva ha någon som kan representera er i tingsrätten. Lokala advokater är bäst för detta. Du hittar ett stort antal advokater i telefonkatalogen. Ta någon som är specialiserad på familjerätt. Tänk på att det är dyrt med vårdnadstvister.

Advokatbyråer hittar du här: www.gulasidorna.se eller på Advokatsamfundets hemsida: www.advokatsamfundet.se (de har en sökfunktion).

Du hittar SkilsmässaOnline på följande länk: www.SkilsmassaOnline.se.
Ditt betyg

Tack för din feedback