Lycklig som gift, varför då otrogen?

Kan man vara lyckligt gift men ändå otrogen

Det finns flera studier som tyder på att gifta människor lever längre och har fler komponenter som symboliserar välstånd och livskvalitet. Bättre ekonomi, bättre hälsa, gladare, mer tillfredsställande sexliv och barn som är lyckligare och mer framgångsrika än de som lever som singel, skilda eller som valt att vara sambo utan att gifta sig. Studiernas resultat till trots väljer drygt hälften av alla nyligen gifta par att skilja sig, och många väljer att leva som ensamstående föräldrar. Och trots att studier visar att gifta par har bättre sex än singlar är det ändå många som väljer att vara otrogna. 

Vigselring - en signal som inte alltid håller andra borta från din partner

Vad är det som gör det hela så motsägelsefullt? Varför skiljer sig människor och varför är så många otrogna när forskningen visar att gifta människor är lyckliga människor med bättre sex än ogifta? Varför gifta människor verkar ha bättre sex än ogifta tros bero på att man som gift har större förväntningar på att relationen kommer pågå i flera år, och bjuder in till ett större engagemang hos båda parterna. Man vill och vågar helt enkelt engagera sig mer i relationen och aktiviteterna. Tillfredsställelsen i en sexuell relation antas även öka enligt olika studier, då individerna bara har sex med varandra och inte har några andra sexuella relationer. 

Inte alltid lycka att gifta sig 

Om man analyserar fenomenet djupare, exempelvis genom en longitudinell studie som gjorts, avslöjas att personerna som är gifta hade bra sex även innan de gifte sig och att lyckliga människor är mer benägna att gifta sig och dessutom stanna i äktenskapet. Själva giftermålet har alltså inte gett en särskilt stor effekt jämfört med hur relationen såg ut innan, möjligtvis ett marginellt uppsving. Fortsätter man att analysera kommer man hitta indikationer på att det inte bara innebär lycka att gifta sig. Lika många människor upplever äktenskapet som stressande på grund av olika psykologiska faktorer. Det kan handla om förväntningar eller brist på engagemang hos den andra partnern. Man kan alltså inte dra en rak slutsats att gifta människor blir lyckliga av själva äktenskapet, istället är det många andra faktorer och omständigheter som är avgörande i frågan. Sambandet mellan lyckliga människor och långa äktenskap handlar alltså inte uteslutande om att man blir lycklig som gift utan att de som är lyckliga med större sannolikhet stannar i äktenskapet.

Synen på äktenskap förr

Slutsatsen man får dra genom resultatet blir att för somliga människor är äktenskapet ett utmärkt fenomen för att upprätthålla en hög nivå av lycka, men det gäller de människor som redan är lyckliga. För personer med en lägre nivå av lycka gäller det motsatta och äktenskapet kan snarare bli en stressfaktor. Historiskt sett har äktenskapet betraktats som en trygghet och en viktig faktor för lycka. Äktenskap krävdes för familjebildning och, framförallt för kvinnor, ekonomisk trygghet samt praktiskt samarbete inte bara med försörjning och fortplantning, utan även i hemmet där oftast kvinnan ansvarade och såg till att allt var i sin ordning. Det var även en socialt viktig del av det vuxna livet.

Är mannens tid som brödvinnare förändrad?

Synen på äktenskap idag

Idag erbjuds mycket andra alternativ och man gifter sig i regel inte längre för att säkra sin ekonomiska status. Valmöjligheterna är oändliga och förmågan att självständigt kunna försörja sig står de allra flesta till buds, oavsett vilket kön man har. Det är idag heller inte en självklarhet att man bör gifta sig för att skaffa barn, och familjekonstellationerna kan se ut på många sätt. Att vara gift är inte längre samma statussymbol, idag kan istället alla vara starka och självständiga på egen hand. Sexuella relationer kan man ha utomäktenskapligt och det anses accepterat att byta sexuella partners utan moraliska dilemman. Det är en successiv förändring som pågått under många år.

För att en nutida relation ska överleva krävs alltså andra faktorer än de rent praktiska som att man säkrar sin ekonomiska trygghet eller att man har barn. En relation idag behöver i allt större utsträckning uppfylla andra krav som är mer av psykologiska och emotionella slag. Det personliga utrymmet är viktigt och möjligheten till att båda parter ska få sina egna behov tillfredsställda. Svaret på frågan varför så många är otrogna trots att gifta människor ter sig lyckligare kan alltså ha flera svar. Främst att giftermålet i sig inte garanterar lycka utan att de lyckliga människorna fortsätter vara gifta. De som har en lägre nivå av lycka i livet står förmodligen för den största delen av den halvan som skiljer sig, eftersom äktenskap enligt studier inte passar de personerna. Ett annat svar är att äktenskapet idag kräver mer än att bara säkra den praktiska delen för överlevnad. Idag måste äktenskapet uppfylla så många fler känslomässiga och psykologiska krav varför en eller båda parter i ett äktenskap kan lockas till ett utomäktenskapligt sexuellt förhållande. Det som saknas i äktenskapet söker man efter i en annan relation, oavsett om det gäller bekräftelse och att bli sedd, spänning, avsaknad av sex, missnöje eller någonting helt annat. Konsekvenserna av en otrohet blir idag inte lika stora som det hade blivit för några decennier sedan, och med den ökade självständigheten och tiden som människor har idag öppnar sig hela tiden nya tillfällen och kanske frestande sådana som kan locka till en planerad eller oplanerad affär av något slag.


Var den här artikeln hjälpsam? Betygsätt det!
Nuvarande omdöme: 4.83

Rekommendera skilsmässa.se?

Vi har ett "ä" i vår webbadress. Därför kan det vara lite knepigt att länka hit. Men bara kopiera adressen nedan, så blir det rätt!