Därför är du trevligare mot främlingar än mot din partner

Så vänder du allt till rätta igen

Det är inte ovanligt att par slutar uppskatta och stötta varandra. Många gånger är det helt ofrivilligt och sker utan att man själv tänker på det. Men det finns flera sätt att ta till för att bryta en nedåtgående spiral i relationen. Låt oss ge ett exempel med Anna och Peter. 

Småbarnsåren

Anna och Peter har varit gifta i fem år och efter flera års försök har de just fått sitt första barn. Det nya livet som föräldrar är naturligtvis fantastiskt roligt men samtidigt känner de sig båda trötta och oroliga. Bebisen sover ännu inte nätterna igenom och lider dessutom av kolik, vilket gör att han kan gråta i flera timmar i sträck. Han är helt frisk i övrigt och både Anna och Peter vet att det är en övergångsperiod, men ändå känner de sig oroliga och till och med olyckliga. Det här var inte det de skrev under på när de bestämde sig för att bli föräldrar. 

När stödet försvinner

Anna oroar sig över att hon inte räcker till som mamma. Hon tror att hon gör fel, att det är fel på hennes bröstmjölk eller på sättet hon hanterar bebisen. Peter gör sitt bästa för att uppmuntra Anna, men innerst inne är han också orolig och påpekar saker som Anna kan göra annorlunda. Men hans förslag stjälper mer än de hjälper och de blir osams. Anna svarar med att ge Peter barnet och säger att han ska ta hand om honom eftersom han vet precis hur man ska göra. 

Anna och Peter är inga dåliga föräldrar. När deras vänner, som också har nyfödda bebisar, kommer på besök och beklagar sig över sömnlösa nätter och skrik som inte vill upphöra är både Anna och Peter fulla av medlidande och pratar om hur jobbiga de första veckorna är. På ytan syns inte deras många gräl och den hopplöshet de känner. Men deras pojke följer sin tillväxtkurva och bara några veckor senare är problemen som bortblåsta och han har blivit en snäll och gosig bebis.

Att par bråkar i en relation är inget ovanligt. Ofta rör det just frågor som har med barn att göra. Precis som för Anna och Peter är det vanligt att medlidandet för partnern försvinner under dessa jobbiga perioder. Detta trots att medlidande och stöd är precis det som behövs i situationer som dessa. 

Använd din empatiska förmåga

Frågan är varför vi kan stötta vänner i samma situation när vi inte kan stötta varandra? En av nyckelfaktorerna för att kunna känna medlidande är förmågan att känna empati. Att ha empati betyder att man har en förmåga att uppleva och sätta sig in i en annan persons känslor. Vi vill att vår partner ska känna empati för oss. Anna ville exempelvis att Peter skulle förstå att hon kände sig som en dålig mamma. Hon ville också att han skulle se hur mycket hon försökte och att han skulle tala om för henne att hon inte alls var en dålig mamma.

Men, Peter har också egna behov. För hans del behövde han Annas hjälp för att kunna känna sig som en bra partner. Han behövde tro att hon visste hur hon skulle trösta deras barn. Samtidigt ville han inget hellre än tala om för Anna att de förr eller senare skulle vara den familj de föreställt sig att vara. 

Spendera er lediga tid tillsammans

Människan använder personer i sin omgivning för att upprätthålla en positiv bild av sig själv. Hur vi ser på oss själva är ofta en direkt spegelbild av hur personer i vår omgivning ser på oss. Behovet av positiv feedback gäller alltså inte bara barn, utan även vuxna. Det finns tillfällen i livet då vår partner och våra föräldrar, vänner och barn ger oss det psykologiska och känslomässiga stöd som vi inte kan ge oss själva. Barns behov av uppmuntran och positiv feedback accepterar vi utan att direkt reflektera över det. När din dotter glatt visar upp armbandet hon gjort på dagis kan du inte nog säga hur fint det är och hur duktig hon är. Den uppmuntran du visar henne kommer att hjälpa till att forma hennes personlighet och ge henne en positiv bild av sig själv. När hon ramlat och skrapat upp armbågen hjälper du henne att lära sig hantera motgångar genom att trösta, plåstra om och säga att hon är okej och kan fortsätta leka igen. Att veta när ens barn behöver tröst och när hon behöver uppmuntran är empati. 

Att ge bekräftelse

Att förvänta sig empati tillbaka från personen som efterfrågar det av oss är helt naturligt. Barn visar oss empati utan att själva vara medvetna om det. När barnet ler mot sin förälder får hon en positiv respons vilket hjälper henne lära sig hur man har en relation till en annan människa, detta samtidigt som hon utvecklas i sig själv. Genom att interagera med sin förälder får hon sina egna behov tillfredsställda och samtidigt ger hon sin förälder den självbekräftelse han eller hon behöver, dock utan att veta om att hon gör det.

Problemet för Anna och Peter var att de behövde bli tröstade samtidigt, men sättet de behövde bli tröstade på skiljde sig åt. Om Peter hade känt sig mer självsäker hade han talat om för Anna att hon gjorde allt hon kunde och att det var allt hon kunde göra. Samtidigt hade Anna, om hon känt sig mer säker och kunnig, berättat för Peter hur hon kände. Eftersom båda två var osäkra och oroliga kunde de inte ge varandra den tröst och det stöd de behövde. Resultatet blev istället att de fick sämre självbilder och även såg ner på varandra. Samtidigt fick de inte den positiva feedback från bebisen som de trodde att de skulle få. 

I en relation hjälper vi varandra ömsesidigt till ökad självbekräftelse. Detta fungerar oftast väldigt bra. Vi tröstar våra barn när de är ledsna och deras glada leenden ger oss bekräftelse på att vi är bra som föräldrar – vi känner oss bättre som personer. Din partner ger dig en komplimang och du svarar med en komplimang tillbaka. Vi visar varandra uppskattning och vi känner oss nöjda med oss själva och med vår relation. 

När vi utsätts för stress

Under perioder när det är kämpigt och vi utsätts för mycket stress – även positiv stress som tillökning i familjen – får vi problem med att visa samma uppskattning som vi vanligtvis gör. Vi kanske inte förstår vår partner lika bra och vi kanske inte får tillräckligt med uppskattning för att vi ska kunna känna oss nöjda med oss själva och med relationen. När din självkänsla blir sämre minskar också din förmåga att känna empati för din partner. 

Din partner är oftast en person som hade gjort allt för dig. Behandla hen med respekten hen förtjänar.

Dina vänner, kolleger och grannar spelar inte en lika avgörande roll när det handlar om självbekräftelse och därmed är de inte en del av den onda spiral av bristande uppskattning som råder i relationen med din partner. Det är anledningen till att du fortfarande kan känna empati med dina vänner trots att du inte kan det med din partner. Nyckeln till hela problemet är att vi förväntar oss att vår partner ska veta vad vi behöver utan att vi ska behöva be om det. Detta är inte fallet med vänner eller andra utomstående personer. Med vår partner förväntar vi oss att få det vi behöver utan att förklara varför. När detta inte fungerar blir vi frustrerade och vi kan inte känna medlidande med dem vilket är början på en ond spiral. Empati fungerar bara om det sker åt båda håll. För att få måste du ge. För att ditt barn ska ge dig kärlek måste du vara empatisk nog att uppfylla barnets behov. För att din partner ska visa dig empati måste du vara empatisk tillbaka. 

Att ge och ta

Det sägs att psykisk hälsa är förmågan att hitta någon som kan ge oss den bekräftelse vi behöver för att känna oss bra och uppskattade som människor. Idag tror man att det finns en ytterligare aspekt – nämligen att kunna ge någon annan samma bekräftelse tillbaka. Oftast fungerar detta utan att vi behöver anstränga oss speciellt mycket. Det är först under perioder av stress som det kan bli ett problem. Men när du hittar ett sätt att trots stressen visa medlidande för din partner kommer din partner sannolikt att visa lika mycket medlidande tillbaka. Förhoppningsvis kan detta hjälpa dig att i fortsättningen vara lika empatisk mot din partner som du är mot andra i din omgivning.


Var den här artikeln hjälpsam? Betygsätt det!
Nuvarande omdöme: 3.28

Rekommendera skilsmässa.se?

Vi har ett "ä" i vår webbadress. Därför kan det vara lite knepigt att länka hit. Men bara kopiera adressen nedan, så blir det rätt!