Lyckligt gift utan sex?

Varför sex lämnar bilden i vissa förhållanden

De flesta människor skulle nog enas om att ett äktenskap utan sex är ett äktenskap som är döende. Sex i sig representerar fysisk njutning, för vilken i och för sig äktenskapet inte är en nödvändig plattform, men i en bra relation står det ju också för andra mjuka värden som intimitet och närhet. Sex är vanligtvis något som man delar exklusivt med sin partner, det är en fysisk transaktion av djupa känslor. En blick, en beröring kan vara tecken på det man upplevt eller ska uppleva tillsammans. Sex är ett tillfälle för avkoppling och lek i ett liv fyllt av måsten och att-göra-listor. Många ser den sexuella delen av relationen som snudd på spirituell och som ett sätt att lösa upp knutar och överbrygga tillkortakommanden inom andra områden. När relationen är stark och sund är sexet en naturlig och viktig komponent.

Det blir därför en väldigt olycklig situation när den ena parten vill ha sex och den andra inte. Den som längtar efter sex kan känna sig förnedrad, oattraktiv och frustrerad i förhållandet. Förmodligen tänker denne mycket kring frågan vad som är fel. Oftast tänker man sig att mannen är den som vill ha sex och kvinnan inte. Säkert är det vanligast, men det omvända kan kännas ännu tyngre för den drabbade kvinnan. Det förekommer givetvis att sexlivet rinner ut i sanden utan att någon är mer "skyldig" än den andre. När sex försvinner ut ur förhållandet helt och hållet är det oftast ett tecken på att äktenskapet mår dåligt. Det faktumet innebär att även lagstiftaren i vissa länder blandat sig i denna fråga som man annars kan tycka är en ensak mellan två människor. I vissa länder har man gått så långt så att lagen förbjuder kvinnan att neka sex (man kan undra vad som händer i den omvända situationen…). I USA är nekat sex att anse som en anledning till skilsmässa med förklaringen att det är liktydigt med att överge den andre partnern. Här gäller dock samma lag för såväl man som kvinna.

De två vanligaste anledningarna till sexlösa äktenskap

I New York Times 2009 intervjuar Tara Parker Pope forskaren i sociologi Denise Donelly i artikeln "When Sex Leaves the Marriage". Donelly har ägnat större delen av sin karriär åt att studera relationer där något är "fel", där det förekommer en avsaknad av sex till exempel

Denise Donelly har identifierat de två vanligaste orsakerna till ett sexlöst äktenskap som barnfödsel och otrohet;

Bebisar och otrohet toppar alltså listan på orsaker till brist på sex inom äktenskapet. Men det finns några fler riskfaktorer. Att arbeta för mycket på det nya jobbet kan dränera dig på energi så pass mycket att sexlivet helt enkelt inte orkas med. Att ha en ojämlik och orättvis fördelning av hemuppgifterna, olika uppfattning om barnuppfostran eller annat gnabb kan också på sikt urholka intresset för sex i relationen.

Vad gör vi åt det?

När ett par väl hamnat i en situation där sex inte längre är en del av vardagen finns en begränsad lista med möjligheter för att komma tillbaka. Många lider i tysthet och accepterar situationen, eller så hamnar det döende äktenskapet så småningom i skilsmässa. I en studie av vad som skiljer de par som kan lösa sina problem från dem som inte kan det så identifierades förmågan att tala (och kanske även gräla) om sakfrågan utan att blanda in anklagelser mot person, som en vattendelare. Dessa par uppvisar ofta en förmåga att kunna förlåta, glömma och gå vidare. Liksom ett fint årgångsvin mognar så utvecklas dessa pars relationer också genom de kriser de gått igenom tillsammans. Exempel på beteenden som istället stjälper ett äktenskap är att ha en pågående kamp där ingen viker från sin ståndpunkt, men lika illa är det att sopa konflikter under mattan, man kan också hamna i en situation där allt på ytan ser ut som vanligt men inombords har mycket förändrats. Tillhör ni inte de par som är duktiga på problemlösning kan ni alltid försöka med familjeterapi. Med lite hjälp på traven kan ni mötas på halva vägen var och ha någon som medlar mellan er, ni kan då få större förståelse för den andres perspektiv om någon utomstående objektivt kan redogöra för detta. Många par ger dock tyvärr upp efter första eller andra försöket. 

Försök förstå din käresta

Avseende äktenskap utan sex finns också ett par varianter där man helt enkelt valt en annan uppsättning regler. Man definierar kärlek och relationer på sitt eget sätt, fritt från samhällets normer och förväntningar. För dessa par är något av följande alternativ ofta en realitet, har exempelvis amerikanska undersökningar visat.

- Att bli särbo, det vill säga att fortsätta att vara tillsammans men samtidigt skapa en viss distans med ett eget boende där man kan få styra över sin egen vardag och bestämma själv. Nackdelarna är fler logistiska svårigheter samt att man inte kan dra nytta av de ekonomiska fördelarna av att bo ihop och dela på samma hushållskassa.

Vilket alternativ som passar just er kärleksrelation bäst vet bara ni. Det viktigaste steget ni kan ta mot en hälsosam förändring i ert sexlösa äktenskap är att börja kommunicera mer och öppna upp för en dialog om era känslor och förväntningar på relationen. Först när ni avslappnat och utan starka känsloimpulser kan prata igenom er situation så börjar ni närma er en tänkbar lösning.


Var den här artikeln hjälpsam? Betygsätt det!
Nuvarande omdöme: 4.08

Rekommendera skilsmässa.se?

Vi har ett "ä" i vår webbadress. Därför kan det vara lite knepigt att länka hit. Men bara kopiera adressen nedan, så blir det rätt!