Ge inte upp - ge aldrig upp

Inspiration när det känns hårt

Har du lätt att göra listor över dina tillkortakommanden i livet? Funderar du ofta kring skolor du inte kom in på, jobbansökningar du fick tillbaka eller sådana som ens aldrig besvarades, befordringar som gick till någon annan samt inte minst egna "att göra" och drömmar som inte uppnåddes. Kanske du också lägger till att barnens innebandylag som du coachade åkte ur turnerngen i första omgången, barnkalaset som du arrangerade inte blev till någon succé eller att ingen läste bloggen som du skrev?

Det kan vara tufft, mycket tufft, att få ett jobb, än mindre att få jobbet som verkligen skulle få den sökande att leva upp. Hur mycket en kandidat än kompletterar med utbildning, filar på sin CV eller genomför den perfekta intervjun, kan det alltid finnas någon annan som är mer rätt i den givna situationen. Det kan vara lätt att misströsta, det kan vara lätt att se misslyckandet i vitögat redan innan det hänt och det kan vara lätt att ge upp. Det kan till och med gå så långt att man ger upp innan man försökt. Men ge inte upp. Ge aldrig någonsin upp.

"Skratta lite, gråt lite och ägna lite tid åt eftertanke"

En man vid namn Jimmy Valvano var tränare i basket åt North Carolina State University, där hans team överraskande vann turneringen 1983. Där myntades hans "Never give up, never ever give up", men hans uttryck skulle tio år senare få en ännu djupare innebörd, både för Valvano själv och för hans fans. 1992 diagnosticerades Jimmy Valvano med cancer. Han visste att han inte hade långt kvar att leva, men bestämde sig för att det fanns ett nytt mål att uppnå; att lämna något åt eftervärlden avseende cancerforskning. Ett år efter diagnosen tar han emot ett pris och annonserar därmed uppstartandet av sin fond - The V Fund for Cancer Research. I sitt tacktal pratar han om inställningen att aldrig ge upp, liksom att man ska ge varje dag en chans; "Skratta lite, gråt lite och ägna lite tid åt eftertanke." En månad senare är han död, men hans mål om ökade chanser för andra är uppnått. Historien om Valvano berör och vi kan alla behöva en inre Jimmy V för att ge oss hopp när det känns tungt. 

Ge varandra stöd och var vänner

Budskapet är enkelt: tro på dig själv, även när allt verkar hopplöst (liksom Jimmy Valvano trodde att det fanns något viktigt han kunde klara trots sjukdom och smärta). 

Att säga till någon som misströstar att tro på sig själv kan låta som en klyscha, men det är vetenskapligt bevisat att sannolikheten för att lyckas ökar om man tror att man ska göra det. Kanske är det just denna egenskap som fick stenåldersmänniskan att övervinna diverse motgångar och faror? Våra förfäder gav inte upp när de försökte göra samma sak om och om igen, utan trots motgångar lyckades de till slut. Utvecklingen kunde drivas framåt och den till synes svaga människan kunde så småningom bli mer eller mindre styrande på jorden. 

5 skäl till självförtroende

Här kommer fem skäl, styrkta av forskare inom psykologin, till varför du ska se med tillförsikt på dina egna möjligheter;

  1. Tro på dig själv – till och med lite mer än vad som är realistiskt. Det finns gott om statistik som bevisar att människor som har en lätt övertro på sig själva faktiskt ökar sannolikheten för att kunna lösa en given uppgift. En liten övertro på den egna förmågan är alltså hälsosamt, och skapar lättare en positiv cirkel av framgångar. (Krueger, 1998).
  2. Det är allmänt vedertaget att människan behöver känna viss kontroll över sitt liv för att må bra. Saknar man en känsla av kontroll i sin livssituation skulle det kunna utvecklas till en depression. Det tänkvärda här är att det faktiskt räcker med en illusion av att ha kontroll, även om man faktiskt inte har det. De flesta har ju tyvärr inte kontroll över speciellt mycket av det som händer en i livet, men ju mer man tycker sig ha det, ju mindre risk för depression löper man alltså. 
  3. Tänk "Jag klarar det". Tänk det om och om igen. Oavsett vad "det" är så ökar dina chanser att nå ditt mål om du tänker positivt. Läran om detta kallas "Self-efficacy" (Bandura, 1977, 1986, 1997) och är ett psykologiskt fenomen. Ju mer du tror på din egen förmåga, ju större chans att du lyckas, och ju mer du lyckas ju mer tror du att du klarar nästa utmaning. Det är lätt att se att man kan hamna i positiva eller negativa spiraler. Bandura som ligger bakom teorin lär vara den mest citerade nu levande psykologiforskaren. Hans arbete visar på människans förmåga att själv ta kontroll och styra sitt öde, snarare än att vara en produkt av arv och miljö. Banduras teorier används aktivt för att hjälpa människor med svåra traumatiska upplevelser att övervinna sina problem och skaffa sig kontroll över det som hänt dem. Att kunna se positivt på sin förmåga är delvis nedärvt, men denna inställning kan också skapas. Man har sett att barn till föräldrar som tror på deras förmåga i skolan också lyckas bättre än barn med föräldrar som inte tror på dem, detta även om den verkliga förmågan varit densamma. Genom föräldrarnas tilltro får barnen en tro på sig själva och vågar mer. Ett simplare, men talande, exempel på vad ansträngning faktiskt betyder är detta: tänk dig att du ska få upp ett gammalt och kärvande lås. Du får välja en nyckel i en hög om 100 nycklar där bara en passar, alternativt du får den rätta nyckeln i handen. Det säger sig själv att du kommer att kämpa mer med den "rätta nyckeln", än med en nyckel där det är en chans på hundra att du håller i rätt nyckel, det kommer ändå att kännas hopplöst, och du kommer att ge upp för lätt när det kärvar.
  4. Vi har redan gått igenom hur en positiv syn på dig själv också kan bli en självuppfyllande profetia. Men en positiva grundsyn kan också påverka bilden av dina närmaste. Om du idealiserar din partner och ser personen i rosenrött så är du inte alls fånig - chansen för att ni faktiskt lyckas i ert förhållande ökar kraftigt. Att se lite överdrivet positivt få sin familj är alltså av godo och inget du bör arbeta bort. Också här kan vi prata om positiva cirklar; ser du positivt på din partner så ser denne positivt på dig och du blir bekräftad som duglig. 
  5. Motståndskraft är en annan förmåga som är väl värt att försöka skaffa sig om man inte har den från början. Denna kraft hjälper människor att komma igen efter personliga katastrofer och misslyckanden. Genomsnittsmänniskan har tillräckligt mycket av denna kraft för att kunna utveckla den. Några förutsättningar som hjälper till är dessa: nära och stödjande relationer/familj, förmågan att skapa realistiska planer, en fallenhet för problemlösning samt förmågan att hålla igen på starka impulser och känslor.

Acceptera motgångarna

Vissa kommer till och med igen stärkta efter en motgång. Tänk på Malala, flickan i Pakistan som blev skjuten i huvudet av talibaner för att hon stridit för flickors rätt till utbildning. Många trodde inte Malala skulle överleva, men mot alla odds reste hon sig - och det ordentligt. Malala blev den yngsta nobelpristagaren någonsin när hon mottog fredspriset i oktober 2014, och hennes kamp för flickors rätt pågår intensivare än någonsin. 

Tänk över livet

Om du vill lyckas med ditt liv måste du kunna acceptera att motgångar är en del av livet och sedan sätta dig över dem. Riktigt framgångsrika människor har ofta fått känna på smaken av misslyckande ett flertal gånger i livet men ändå fortsatt framåt. En motgång lär oss nämligen mycket om vi bara kan ta den på rätt sätt. På så vis kan vi lära oss både styrka och ödmjukhet. Tänk igen på Jimmy V som lyckades starta en fond för cancerforskningen på bara ett år samtidigt som han var döende, eller tänk på Malala, en förebild för flickor över hela världen. 

Om livet ger dig citroner – gör citronsaft. När du känner att livet lägger krokben för dig och du faller – börja leta efter guld i rännstenen. Borsta sedan dammet från knäna, res dig igenom och gå framåt på nytt. Men ge inte upp. Ge aldrig upp.


Var den här artikeln hjälpsam? Betygsätt det!
Nuvarande omdöme: 2.83

Rekommendera skilsmässa.se?

Vi har ett "ä" i vår webbadress. Därför kan det vara lite knepigt att länka hit. Men bara kopiera adressen nedan, så blir det rätt!