10 varningstecken i en relation

Ignorera dem på egen risk

Relationer är någonting som vi alla stöter på i olika former genom hela livet. De flesta av oss kommer åtminstone någon gång att ha en nära relation som betyder mycket för oss. De första intima relationerna vi har är i regel mer komplicerade att hantera då allting är nytt för oss, eftersom vi inte riktigt vet hur vi bör agera eller vad vi kan förvänta oss. Ju fler relationer vi har, desto lättare borde vi ha för att kommunicera och hantera en nära relation med en annan människa då vi utrustas med nya erfarenheter och kunskap.

Men varför dyker det då upp problem när det kommer till kommunikation och samarbete i olika parrelationer, trots att individerna har andra relationer bakom sig? Borde de inte vara utrustade med verktyg för att skapa en lycklig relation? Svaret kan bland annat ligga i att man glömt bort att lära känna sig själv innan man ger sig in i utmaningen att bekanta sig med en annan person. En grundläggande faktor för en lyckad parrelation är att båda parter känner sig själva, sina behov och lustar. Hur ska du kunna gå in i en relation och uppfylla någon annans behov om du inte känner till dina egna? Hur ska du kunna tillmötesgå en annan människas vilja utan att ha kontakt med dina egna önskningar och begär? Trots att det kan låta som självklarheter är det här fenomenet vanligare än man tror, och reflektioner i efterhand leder ofta till att man förbluffas över sitt eget beteende och de förväntningar man hade under en tidigare relation. 

En nyttig övning

För att öka sin självinsikt och få igång en reflekterande process kan du testa att göra nedanstående övning. Genom att besvara följande frågor kan du få mer insikt i vilken typ av relation du oftast hamnar i. 

Börja med att skriva ner alla personer som du har haft en betydelsefull relation tillsammans med. Svara sedan på följande frågor för var och en av dessa personer: vad var det hos den här personen som du attraherades av till en början? Varade attraktionen? Blev de tidiga fantasierna och förväntningarna du hade om personen uppfyllda i verkligheten? Hur länge varade förhållandet? Var det några händelser eller insikter i förhållandet som ändrade din uppfattning eller personlighet? Vad fick till slut relationen att ta slut? 

Håll dig samman

När du har svarat på alla dessa frågor om de olika relationerna börjar du leta efter mönster och likheter. Var ärlig och noggrann! Kanske får du nya insikter om dig själv och dina val i livet.

10 varningstecken

När du inleder en relation med en annan människa, se till att hålla koll på följande 10 varningstecken som är tydliga flaggor för att något inte står rätt till. Trotsa dem på egen risk! Det förefaller nämligen en viss risk att det kan uppstå problem senare i relationen om något av följande fenomen förekommer.

  1. Brist på förtroende. Förtroende är en av de viktigaste komponenterna i ett förhållande, och om en person har svårt att vara ärlig mot sig själv har den troligtvis svårt att vara ärlig även mot dig. Det är ett inlärt beteende för att hantera exempelvis motgångar, och en person som inte håller sig själv ansvarig för sina egna handlingar visar inte någon respekt för den andra parten. Ofta känner du att det är någon eller några delar som saknas och att det finns en hel del du inte känner till i olika avseenden. Transparens i förhållandet är viktigt för förtroendet.
  2. Oansvarig, omogen och oförutsägbar. En del människor har svårt för att ta ansvar. Grundläggande färdigheter som att ta hand om sig själv, sin ekonomi, jobb och planera sitt liv nu och i framtiden kan tyckas som en omöjlig uppgift för vissa människor. Att styra upp livet kan ta mycket tid och energi för en person med denna problematik vilket lämnar lite tid över för dig och dina behov. Visst kan en omogen person växa upp, men det kan bara komma från personen själv och är i regel svårt för andra att påverka. Tilliten till en oansvarig och omogen person kan vara svår att bygga upp. 
  3. Brist på kommunikation. De här personerna har svårt att uttrycka sina känslor och prata om saker som är viktiga för relationen, särskilt vanligt i de situationer när det är som mest viktigt med öppen och ärlig kommunikation. Flyktbeteenden är vanliga, exempelvis att personen plötsligt måste ta itu med någonting på egen hand vid uppkomna situationer och inför samtal som kan uppfattas som jobbiga. Kommunikationen för den här personen sker ofta genom tydliga humörsignaler eller genom att tiga.
  4. Känslor av osäkerhet i förhållandet. Om du känner dig osäker i förhållandet och var ni står i förhållande till varandra kommer det troligtvis ställa till problem längre fram. Du kan känna dig osäker och obekväm i relationen, och inte veta var den är på väg. Den bekräftelse du hela tiden söker från din partner är endast tillfällig och behöver fyllas på hela tiden, men trots detta är du osäker. Det är viktigt att fundera över varifrån den här osäkerheten kommer. 
  5. Betydelsefulla familjemedlemmar och vänner gillar inte din partner. Om det är någonting som människorna i din närhet reagerar på kan det vara värt att lyssna på dem, trots att deras åsikter kanske inte känns välkomna i det härliga lyckorus man kan befinna sig i när man inleder en ny relation. Man bör tänka på att andra människor kan se saker ur ett annat, klarare perspektiv än vad du gör i den situationen. Ge dem åtminstone en chans att säga vad de tycker och fundera sedan igenom det i lugn och ro.
  6. Ett mörkt eller hemlighetsfullt förflutet. Suspekta, kanske kriminella beteenden eller någon typ av beroendebeteende som inte är löst sedan länge är tydliga signaler på att det kan dyka upp stora problem längre fram. Kanske tidigare än man anar. Allt som känns obekvämt eller obehagligt bör du ta på största allvar. Självklart kan alla förändras och är personen öppen med sin tidigare problematik och allt är i sin ordning så är läget såklart annorlunda.
  7. Bristfälliga upplösningar på tidigare relationer. Tidigare relationer, både intima och familjeförhållanden, som inte är avslutade på ett tillfredsställande sätt har stora varningsklockor ringande över sig. En person som endast skyller på den andra partnern och inte har förmåga att objektivt utvärdera varför relationen inte höll kommer med stor sannolikhet att gå samma öde tillmötes även i den nya relationen.
  8. Behov av att känna sig behövd. Ett förhållande som är uppbyggt av den ena personens behov av att känna sig behövd kommer med stor sannolikhet att få problem längre fram. I den här typen av relation kommer det troligtvis inte att finnas något utrymme för tillväxt och positiv utveckling, varken individuellt eller som par. 
  9. Övergrepp i relationen. Alla typer av övergrepp i relationen är tydliga varningstecken på att någonting inte står rätt till och att du bör avsluta så snart det bara går, helst igår. Det kan handla om allt från verbala tilltal som till en början kan te sig milda, till grövre otrevliga påhopp och hårdhänt fysisk behandling. Psykologiskt, känslomässigt eller fysiskt våld är alla oacceptabelt i ett förhållande. Det kan handla om hårda ord, nedvärderande kommentarer, uttalade eller outtalade hot om att man inte klarar sig ekonomiskt utan sin partner, att ingen annan skulle vilja inleda en relation, att man är eller gör fel eller att man blir bemött av en partner som vägrar prata och väljer att tiga ihjäl relationen. Det gäller att ta sig från så snart man kan då självkänsla och självförtroende minskar i takt med att tiden går.
  10. Kontrollerande beteenden. Om det är någonting du definitivt ska vara observant på är det alla former av kontrollerande beteenden hos den andra partnern. Det kan handla om att sätta gränser för dig, bestämma över dina handlingar och beslut eller att begränsa ditt umgänge med familj, vänner och bekanta. Svartsjuka på andra relationer, pågående eller tidigare, samt kontroll över var du fysiskt befinner dig eller gör är stora varningstecken att ta fasta på! En sådan relation börjar ofta med små detaljer som sedan växer och begränsar din värld samtidigt som din självkänsla bryts ner tills du inte längre har modet att lämna relationen.

Dessa varningstecken kan ge en bra bild över hur relationen kan komma att bli. Tänk även på att våga lyssna på dig själv och din intuition innanför de överväldigande känslor man översköljs av i början av en ny uppvaktning. Många säger i slutet av en relation att den andra partnern faktiskt talade om vem han eller hon var tidigt i relationen, men att de inte var kapabla att lyssna tillräckligt noga. Lär dig att lyssna till dig själv och lär dig att lita på vad din magkänsla säger. Den är förmodligen rätt.


Var den här artikeln hjälpsam? Betygsätt det!
Nuvarande omdöme: 4.09

Rekommendera skilsmässa.se?

Vi har ett "ä" i vår webbadress. Därför kan det vara lite knepigt att länka hit. Men bara kopiera adressen nedan, så blir det rätt!